Vi tar ansvar for ditt prosjekt


70 år i belysningsbransjen har gitt oss mye læring.

I SML Lighting har vi en fin blanding av medarbeidere. Mange med lang og verdifull erfaring blandet med en gjeng med yngre fagfolk med ny kunnskap. Sammen med solide prosjektstyringsverktøy gjør det at vi med glede og trygghet tar ansvar for ditt prosjekt. 


Vi kjenner belysningsbransjen, leverandører, installatører, ingeniører, byggherrer, designere, arkitekter og interiørarkitekter. Vi jobber daglig med mange forskjellige profesjoner på både store og mindre prosjekter. Vi har respekt for andre leverandørers og profesjoners fag.

I tillegg til å designe og beregne komplette belysningsløsninger tar vi derfor gjerne ansvar for prosjektet. Fra start til slutt.Våre prosjekter

Les mer