Vi kan lys!


Det nordiske lyset har fire årstider. Lys gir oss energi og stemning.

Det meste av året er vi inne i mørketid og da trenger vi god og riktig belysning for å skape stemningen.

Vi har lært å leve med det naturlige lyset, men ikke fullt og helt tatt utfordringen i å skape godt lysdesign basert på bruk av kunstig belysning.

Dette er noe av det som driver oss i vårt arbeid med å skape godt lys. 


SML Lighting ble etablert i 1948. Den gang het vi Sarpsborg Metallvarefabrikk. Hovedproduktene den gang var dropptanker for fly og hjulkapsler. Men allerede i 1950 startet vi med produksjon av belysningsløsninger. Siden den gang har vi fokusert på riktige belysningsprodukter og løsninger for det norske markedet. Vi leverer løsninger både for offentlige organisasjoner og til det private markedet. Oppdragene strekker seg fra de største prosjekter i vårt samfunn til private hjem og hytter. Fellesnevneren er LYS.

Lys som skaper en merverdi for mennesker og for våre oppdragsgivere.

De fleste av våre ansatte har utdannelse innen lysdesign og eller elektro. Mange av oss har jobbet innen lysfaget i hele vårt yrkesaktive liv. Alle har vi valgt å jobbe med lys- fordi det gir oss glede og mening.

Vi vet at lys påvirker mennesker og dets omgivelser. Vi vet at lys kan brukes til å fokusere, berolige, forsterke og underholde. Og ikke minst vet vi hvordan lys kan spille en rolle i et prosjekt for å skape en god helhetsløsning.

Derfor tør vi påstå at vi kan lys.Våre prosjekter

Les mer