Thon Hotell Munch

Thon Hotell Munch: Hotell Oslo
Restaurant
Samarbeid med Trond Ramsøskar AS
Levering av teknisk/effekt og dekorativ belysning i resturantet.
Ferdigstilt 2013
Utarbeidelse av belysningsplan, prosjektering og utvelgelse av produkter i samråd med interiørarkitekt. Alt er levert med LED.
Produsenter som er benyttet:
TAL