Svein Fossum | SML Lighting

Svein Fossum

Svein Fossum | SML Lighting
Eier / forretningsutvikler
 
Sarpsborg / Oslo
+47 908 92 660

Svein Fossum er forretningsutvikler og eier av SML Lighting.

Han er utdannet innen fagene elektro sterkstrøm, markedsføring og økonomi. I tillegg er han også godkjent belysningsplanlegger.

Svein har jobbet i belysningsbransjen helt tilbake til 1974. Fra 1977 i selskapet som i dag er SML Lighting. Etter å ha jobbet med lys i en hel generasjon er det ikke rart Svein er noe mer enn gjennomsnittlig opptatt av lys og hvilken merverdi dette skaper. Både for bedrifter og mennesker.
Ved siden av å utvikle og lede SML Lighting har Svein hatt et stort engasjement gjennom mange år i bransjeforeninger og bransjefora. Blant annet sitter Svein i dag i styret til Lyskultur og leder der en komite som jobber med informasjon og kompetanse.