Storgata og Kirkeparken i Tromsø

SML er stolte over å ha hatt leveransene til dette prosjektet. Prosjektet er nominert til Norsk Lyspris 2018 i kategorien – Beste utendørsprosjekt.

Prosjektet viser et moderne lysanlegg med høy detaljeringsgrad i utforming og teknisk design. Prosjektet hadde spesielle utfordringer fordi alt under bakken i hele Kirkeparken og deler av Storgata, Bankgata, Kirkegata, Adolf Thomsens gate, er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Dette medførte svært begrensede muligheter for plassering av master. Med utgangspunkt i eksisterende fundamentplassering er fasadebelysning skreddersydd til domkirken. Belysningen løfter frem bygget på en verdig måte uten blending i noen retninger.

Storgata har fått ny belysning fra dobbelarmet mast som både ivaretar atmosfære og funksjonalitet. Lyskonseptet er å fremheve Storgata og Kirkeparken som sentrums viktigste uterom; kulturhistorisk sett, som handelsgate, som grønn lunge og som knutepunkt for gående. Lyskonseptet fremhever domkirken i Kirkeparken som naturlig midtpunkt og landemerke i Tromsø sentrum.

SML har levert multifunksjonsmaster som både gir allmenlys for kirkeparken, men også belyser selve kirken. Vi har også levert en del av Storgaten med doble armaturer med optikk for veibanen på den ene siden og fortau på den andre. Alt er trådløst styrt iht Tromsø’s styringssystem.

Alle foto: Kristina Schröder

Prosjektet

Eier Tromsø kommune
Rådgivende ingeniør elektroteknikk Structor
Landskapsarkitekt Dronninga Landskap
Installatør Spider
Lysdesign Zenisk
Produkter i prosjektet Lanova mastetopparmatur i dobbel utgave med bannerfester på stolpene, City Elements multifunksjonsmaster
Ansvarlig hos SML Tore Nistad


Vi kan lys

Les mer om hvorfor SML kan lys

Vi kan lys