SML Lighting 70 år

10. mars i år er det 70 år siden selskapet vårt ble etablert av Henry Pettersen. Sarpsborg Metallvarefabrikk ble en realitet.

Tiden går fort heter det. Men tiden er også noe vi får. Vi gleder oss til de neste 70 årene.

De første 70 årene har vært en innholdsrik reise. Mye har skjedd i løpet av disse årene. Fra å være en produksjonsbedrift til i dag å være en kompetansebedrift. I dag samarbeider vi med et nettverk av produksjonsbedrifter i den store verden. Dette har vist seg å være en riktig beslutning. De siste årene har vi gått fra tradisjonell belysning til en rivende teknologiutvikling hvor LED og digitalisering blir en av premissgiverne for fremtidens lysanlegg og lysdesign.

Alt vi gjør tar utgangspunkt i at lys kan skape en merverdi for mennesker og for våre oppdragsgivere. De fleste av våre ansatte har utdannelse innen lysdesign og eller lysteknikk. Mange av oss har jobbet innen lysfaget i hele vårt yrkesaktive liv. Alle har vi valgt å jobbe med lys fordi det gir oss glede og mening . Og fordi lys skaper god stemning.

Vitenskap og forskning.

Belysningsmiljøet på arbeidsplassen er viktigere enn mange tror. Innenfor lysfaget Human Centric Lighting (HCL) pågår det et intensivt arbeid i flere land.

Et stort antall forskningsresultater indikerer at belysningen har større innflytelse på menneskers helse og velvære enn mange trodde. Spesielt viktig er det for aktivitet, hukommelse, læring, motivasjon og prestasjon.

Utfordringene er mange og vi i SML vil fortsatt jobbe hardt for å være en god partner på disse endringene.
I tillegg til å utvikle gode løsninger og produkter vil vi strekke oss langt for å ta ansvar for våre prosjekter.

I jubileumsåret tillater vi oss å mimre litt om milepæler i vår historie fra 50 tallet og frem til i dag. I våre nyhetsbrev og på vår hjemmeside vil du kunne lese litt om denne reisen og litt om hva vi tenker om fremtiden.

Vi har også laget en ny logo for jubileumsåret som kjennetegner både historie, nåtid og fremtid.

SML gleder seg til å feire dette året med et fortsatt fokus på god «stemning». Sammen med alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Svein Fossum

Faksimile av firmaregistreringen utført den 8. mars 1948 i Sarpsborg. 

Vi kan lys

Les mer om hvorfor SML kan lys

Vi kan lys