Nasjonalbiblioteket

Oppgradering av et ærverdig bygg

Nasjonalbiblioteket som ligger på Solli i Oslo er en ærverdig bygning. Både bygget og interiøret er fredet. Det ga mange utfordringer for Oslo Interiøraktikter og SML Lighting som belysningsleverandør.

En av utfordringene var at ingen nye installasjoner kunne festes til vegger eller tak. Ved en eventuell ny ominnredningen skulle alt kunne tas bort og ikke et merke skulle være synlig.

Et slikt ærverdig bygg krever stor omtanke når en skal gå løs på interiør og belysningsplanlegging. Sammen med interiørarkitektene fant vi gode løsninger som både ivaretok etikken i rommene og løste kravene til fleksibilitet og lysnivå.

Eksisterende belysning var ikke fredet, da denne ble montert i forbindelse med en tidligere oppgradering av bygget.

Dette ga oss rom til å tenke nytt.

Prosjektet

Kunde/prosjektnavn Nasjonalbiblioteket
År utført 2016
Oppdragsgiver Oslo Interiørarkitekter, Kari Cecilie Andersen, Katrine Kris­ti­ansen
Rådgivende ingeniør Bjørn Jørgensen
 Ansvarlig hos SML Kjell Nyegaard-Larsen

Oslo Interiørarkitekter tegnet forslag til hvordan belysningen burde se ut. Ut fra deres tegninger og innspill fikk vi produsert nye armaturer både til den store forsamlingssalen, vrimlearealet utenfor, bokbutikken og resepsjonen. Konseptet ble store LED-ringer lakkert messing-finish i ulike diameter. De sirkulære armaturene ble satt sammen i ulike konstellasjoner i de forskjellige rommene. I den store forsamlingssalen ønsket vi en moderne form for lysekrone. Her ble det satt sammen 4 ringer med en downligt i midten. I bokbutikken 3 ringer og i resepsjonen og vrimlearealene ble det enkle ringer.


I kafédelen ble løsningen nedhengte pendler over de små kafébordene – dette for å skape en mer intim stemming. For å gi rommet et løft er det lagt LED-striper på toppen av de fredede bokskapene. Dette gir også en egen lunhet i kaféen.

Vi takker både byggherre og Oslo Interiørarkitekter for tillitten og et meget godt samarbeid. Vi er også veldig stolte over å ha fått bidra til en flott helhet i dette ærverdige bygget.

Vi kan lys

Les mer om hvorfor SML kan lys

Vi kan lys