Jar kirke

Fornyelse av lysanlegg

Utgangspunktet

Det opprinnelige belysningsanlegg i kirken fremsto som nærmest uendret fra da bygget var nytt i 1961.

Vanskelig tilgjengelige armaturer medførte at skifte av lyskilder måtte foregå med lift og ble gjort med lange intervaller. Dette medførte at flere av armaturene var mørke over lengre perioder.

Armaturer med defekte lyskilder i kombinasjon med eldet treverk, gjorde at kirkerommet i lange perioder fremsto ganske så dunkelt.

Prosjektet

Kunde/prosjektnavn Jar Kirke. Fornyelse av lysanlegg
År utført 2016
Oppdragsgiver Bærum Kirkelige Fellesråd, Hanne Vibeke Winter-Hjelm
Samarbeidspartnere Heiberg & Tveter v/ Lars Follestad
ACR Elektro v/ Rune Natås
Produkter i prosjektet Neva 1.2, Siri 2, Chilling Cardanish, LED Chilling spotlights
Ansvarlig hos SML Kjell Nyegaard-Larsen

Menigheten ønsket å få et lysere kirkerom med bedre styringsmuligheter og utvidede muligheter for å benytte integrert belysning i forbindelse med konserter og seremonier. En bedre eksponering av kirkens altertavle samt kirkens flotte orgel var også et viktig element i oppgaven.

En av utfordringene var at det i hovedsak skulle beholdes eksisterende armaturplasseringer slik at eksisterende føringsveier kunne benyttes.

Jar Kirke fikk diplom i Norsk Lyspris 2016 i klassen Innendørsprosjekt.

Juryens begrunnelse:

«Den arkitektoniske belysningen i Jar kirke er integrert som en naturlig del av bygningsmassen, og forsterker arkitekturen på en fremragende måte. Kombinasjonen av et indirekte lys rettet opp mot himlingen og et direkte lys mot kirkegulvet gir et godt balansert lysbilde som både er funksjonelt og estetisk.»

Slik løste vi oppgaven

Sammen med byggets elektrorådgiver var det viktig å finne riktig linseteknikk for armaturene som skulle fordele lyset opp langs takflatene. Det ble også lagt vekt på å ha ulik lysfordeling i øvrig effektbelysning for å oppnå dynamikk og fleksibilitet i lyssettingen av rommet.

Valg av riktig fargetemperatur og fargegjengivelse i armaturene var avgjørende for å få frem kvaliteten i materialene og skape den riktige stemningen i kirkerommet.

Rommets utforming er helt fantastisk. Orgel og altertavle er også særlig fine elementer som vi ønsket å få bedre frem. I tillegg ønsket vi å løfte frem romvolumet, understreke arkitektur og materialer.

Både oppdragsgiver og vi er meget fornøyd med resultatet

Kirkerommet har fått et formidabelt løft. Det er truffet veldig bra med tanke på valg av lysfordeling og fargetemperatur. Intensjonene om å få økt det generelle lysnivået er nådd. Vi har fått markant eksponering av orgel og altertavle og ikke minst romvolumet kommer veldig fint frem. Gjennom lysstyring og programmering gis det muligheter for en veldig variert lyssetting av kirkerommet.

Vi kan lys

Les mer om hvorfor SML kan lys

Vi kan lys

Produkter benyttet i prosjektet

Allmenn belysning kirkerom
Chilling Cardanish 3×3500 lumen 20° 2700K/CRI>90.
Kraftig smalstrålende armatur for å kunne gi en bra lysnivå i seteradene, 2700K for at treverket skulle få en gyllen og varm fargetone. CRI> 90 for å oppnå gode fargekontraster.

Belysning av takflater
Neva 1.2 45w 2700K med elliptisk lysfordeling 12°x40°/CRI>80.
Elliptisk lysfordeling for å fordele lyset optimalt opp langs takflaten, 2700K for at treverket skulle få en gyllen og varm fargetone. CRI>80 ble vurdert som tilstrekkelig fordi treverket i taket fremstår som ensfarget og ikke stilte samme krav til fargekompleksitet i armaturen.

Belysing av døpefont
Siri 2 16w 2700K med 6°/CRI>80 linse for presis eksponering av døpefont, 2700K for at tegl i døpefont skulle få en gyllen og varm fargetone. CRI>80 fordi tegl i døpefont fremstår som ensfarget og ikke stilte samme krav til fargekompleksitet i armaturen.

Spotlight mot orgel og altertavle
LED Chilling 36w 16°/25° 2700K/CRI>90 med sort bikuberaster.
Relativt smalstrålende lysfordeling for presis styring av lys mot objektene som skulle fremheves, sort bikuberaster for å redusere innsyn i spotlightene, 2700K for at treverket skulle få en gyllen og varm fargetone. CRI> 90 for å oppnå gode fargekontraster.

Se også andre prosjekter