Evry – Kantine ut av mørket

Evry, som er Norges største IT selskap ønsket en ny, mer moderne og lysere kantine på sitt hovedkontor på Fornebu. I tillegg ønsket de å lage løsninger som ga rom for mer fleksibel bruk av kantinen.

Den største utfordringen i prosjektet var at hele ombyggingen skulle skje fra medio juli til medio august. Dette er en ekstrem komprimert byggetid. Det krevde korte leveringsfrister og ingen rom for feil. I rammebetingelse var at eksiterende teknisk grid til en stor del skulle brukes. Dette ga selvsagt en del føringer for hva som var mulig få til.

Kantinen før endringer var ganske mørk. Løsningene og materialvalget til interiørarkitektene ga oss muligheter til å finne gode løsninger. Samspillet mellom lys og de ulike materialene forandrer inntrykket i rommet, fra å være dunkelt og trist til lyst og friskt.

Belysningsplanen ble utarbeidet etter interiørarkitektens innredningsplan med utgangspunkt i eksisterende teknisk grid. Lysanlegget ble utformet slik at vi gjennom DALI styring kan styre ulike deler av lysanlegget hver for seg. Det var viktig å heve det allmenne lysnivået ved hjelp av innfelte armaturer i tak. I tillegg myket vi opp inntrykket ved hjelpe av dekorative pendler over utvalgte bordrekker/sittegrupper. Videre var det et ønske om å fremheve miljøskapende elementer som planter, kunst, mat i serveringsarealer etc. Dette stilte krav til valg av armaturer med riktig lysfordeling og riktig kvalitet på LED.

Prosjektet

Kunde/prosjektnavn Evry Kantine
År utført 2016
Oppdragsgiver Evry og Andersen Interiørarkitekter v/ Kari Cecilie Andersen og Katrine Kristiansen
Produktleverandører TAL Tommy, Kalis, Foscarini Rituals, Wila Alphabet Zono, TAL Nobel pendel, Intra Pipes
 Ansvarlig hos SML Kjell Nyegaard-Larsen

Hvilke produkter benyttet vi?

Til allmennbelysningen valgte vi TAL Tommy 18w Beaufort 2 3000K. Passe lystrykk for å gi et bra allment lys og passe størrelse til takhøyden.
Pendler i rom i rom løsning er Kalis 50 S-SOP 21w 3000K, et lite og nett armatur som gjør lite av seg, men som gir et bra lysnivå. (Rom i rom fungerer både som spiseplass, arbeidsstasjon og møterom). Dekorative pendler over bordrekker i kantinen er Foscarini Rituals. Vi benyttet 2 forskjellige utforminger av glasset for å skape mer dynamikk. Kunstbelysning Wila Alphabet Zono wallwasher 3000K CRI>90 for optimal lysfordeling mot kunst og gir gode fargekontraster.
Belysning av planter er TAL Nobel pendel 4w 2700K og TAL Roseau Xicato 2700K spot på spyd i blomsterkasser. Spot og pendel langs fasade er Intra Pipes 27w 3000K for belysning av bordrekker langs fasade.

Både oppdragsgiver, interiørarkitektene og vi er svært tilfreds med både resultatet og ikke minst prosessen som pga. av den korte tiden var en utfordring.
Kantinen fungerer nå både som spisested og et sted for uformelle møter.

Lysnivået har blitt vesentlig høyere og de ansatte har fått en ny flott møteplass.

Vi kan lys

Les mer om hvorfor SML kan lys

Vi kan lys